materiaal-selectie

Bij materiaal-selectie zorgt R&D-extern voor het juist afwegen van de eigenschappen voor úw toepassing: stijfheid en sterkte, benodigde temperatuur-bestendigheid, chemische resistentie, etc.
Door toepassing van nieuwe of verbeterde materialen komt u tot functioneel betere produkten of tot goedkopere produkten (zonder verlies van functionaliteit).
Voorbeelden van nieuwe materialen, waar wij de kennis over hebben:
composieten, bioplastics, 3D-print materialen.

Functies worden steeds meer in de materialen geintegreerd: denk b.v. aan geleidende polymeren of zelf-herstellende coatings.
Kunststoffen kunnen vaak metaal vervangen, maar daarvoor is wel een goede afweging van alle gewenste eigenschappen nodig.

Adviespakket R&D-extern Van der Stappen:
· snel suggesties doen voor het optimale materiaal
· nieuwe ontwikkelingen op uw terrein opsporen en evalueren
· contacten leggen met leveranciers, test-laborotoria
· adviseren over opzet van goede voorspellende testen en juiste faciliteiten

Ervaringen (o.a.):
· kunststof- en rubber selectie voor verschillende branches:
huishoudelijke apparaten, industrie, food tech, verpakkingen
· snelle probleemanalyses, incl. verzorging van analyses:
o.a. falen in electronische toepassing, waterbehandeling, etc.
· opzetten voorspellende testen voor resistentie tegen cleaning
· ondersteuning bij onderzoek en project-management